Fortsatt tillväxt och stora investeringar i framtiden

Ännu ett år av lönsam tillväxt, både organiskt och med förvärv.

2019 i korthet

Under 2019 ökade omsättningen till 1 519 (1 366) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 243 (251) MSEK. Antalet anställda i genomsnitt under året var 617 (536).

Februari:

HMS öppnar kontor i Seoul, Sydkorea. 

April:

HMS förvärvar majoriteten av det tyska företaget WEBfactory GmbH, en ledande leverantör av webbaserade mjukvarulösningar för automation och IIoT.

APRIL:

HMS öppnar ett nytt försäljnings- och supportkontor i Dubai, Förenade Arabemiraten.

APRIL:

HMS lanserar HMS Hub™, en ny plattform för IIoT där hårdvara möter mjukvara. 

APRIL:

HMS presenterar ett samarbete med Ericsson angående smart 5G-tillverkning.

MAJ:

HMS förvärvar Raster Products B.V., som är HMS distributör av Ewonprodukter i Nederländerna.

SEPTEMBER:

HMS vinner det prestigefulla ”Swedish Enterprise Award” i Tyskland.

SEPTEMBER:

HMS implementerar ett kostnadsbesparingsprogram för att anpassa sig till en svagare marknad. Totalt berör programmet 43 anställda i hela gruppen.

Oktober / november:

Under höstens mässor lanserar HMS ett antal lösningar under temat “Hardware Meets Software™, där samtliga lösningar möjliggör uppkoppling av industriell hårdvara till IoT-programvara.

NOVEMBER:

HMS levererar den sjumiljonte Anybusprodukten till IAI Corporation.

Nyckeltal

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
2019  2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning, MSEK  1 519 1 366 1 183 952 702
Tillväxt i nettoomsättning, %  11 15 24 36 19
Rörelseresultat, MSEK  243 251 212 149 102
Rörelsemarginal, %  16 18 18 16 15
Årets resultat, MSEK  205 171 143 100 60
Orderingång, MSEK  1 470 1 433 1 204 966 682
Resultat per aktie, SEK*  4,43 3,68 3,06 2,16 1,33
Utdelning per aktie, SEK*  0,00 1,80 1,50 1,00 0,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK  254 193 207 155 90
Medelantalet anställda  617 536 486 467 359

 

* Nyckeltalen har omräknats baserat på den i andra kvartalet 2017 genomförda aktiespliten 4:1.
** Styrelsens förslag.

Finansiell utveckling (MSEK)

Q4_Omsättning_per_kvartal

Resultatutveckling (MSEK)

Q4_Ebit_Swe

Mer information för investerare

Artikel

Fem anledningar att investera i HMS

Med en affärsidé i linje med framtiden och med innovation i blodet, är HMS därför ett bolag som siktar på framtida tillväxt.
Information

Finansiell Information

Under det senaste årtiondet har HMS vuxit med i genomsnitt 20% per år. Läs mer om HMS-aktien och vår finansiella utveckling.
Rapporter

Finansiella Rapporter

Året har inletts stabilt för vår tillväxt och lönsamhet. Läs den senaste rapporten från HMS eller bläddra i vårt rapportarkiv.
Så styrs HMS

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen är viktig för utvecklingen av HMS' aktieägarvärden och investerarnas förtroende. Läs mer om hur HMS styrs.