Regulatoriska pressmeddelanden från HMS Networks

Finansiella nyheter från HMS Networks.

Pressmeddelanden

Finansiella nyheter och pressmeddelanden från HMS Networks

Valberedning utsedd i HMS Networks AB (publ)

by Linda Johansson | sep 28, 2020

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2021 i HMS Networks AB (publ) består av följande personer:

Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB
Per Trygg, SEB Fonder
Staffan Dahlström, eget innehav
Charlotte Brogren, styrelsens ordförande

Sammantaget representerar valberedningen ca 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden per den 31 augusti 2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 23 april 2021 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: valberedningen@hms.se eller med brev till adressen: HMS Networks AB, Att: Valberedningen, Box 4126, 300 04 Halmstad. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är den 1 februari 2021.


För mer information, kontakta:
Johan Hjertonsson, CEO Investment AB Latour, +46 (0)702 29 77 93
Joakim Nideborn, CFO HMS Networks AB, +46 (0)35 710 6983

HMS Valberedning utsedd (PDF)


Mediekontakt

JOAKIM NIDEBORN

Head of Investor Relations

Tel: +46 35 17 29 00

Email: joni@hms.se

Pressbilder

Ladda ner pressbilder från vårt bildbibliotek.

Klicka här